Přihlásit se
Soukromé pojištění odpovědnosti

Zůstaňte v pohodě

 • Pojištěni na celém světě
 • Převzetí výdajů na opravy a náhradu věcné škody
 • Vyrovnání výdajů na léčbu a odškodné
 • Náhrada ušlého výdělku
 • Obrana proti neoprávněným nárokům na odškodné
 • Ochrana pro celou Vaší rodinu

Vždy chráněni

Vaše soukromé pojištění odpovědnosti nabízí Vám a Vaší rodině pojištění na celém světě - 24 hodin denně.

Pro případ případů

Pojistěte se před finančními následky. A zachovejte si v případě případů klidnou hlavu. Vaše rodina Vám bude vděčná.

Pojištění domácnosti

Vaše hodnotné vlastnictví

 • Náhrada zařízení v hodnotě nového
 • Náhrada škod vzniklých ohněm, kroupobitím a vodovodní vodou ale i vloupáním
 • Na přání s dalšími službami
 • Chraňte to, co je Vám a Vaší rodině milé a drahé

Vyšší hodnota

U pojištění domácnosti ohodnotíme Váš majetek a je domluvena individuální pojištěná suma.

Chraňte svůj domov

Chraňte svou domácnost před škodami.  Pojištění domácnosti od Sparkasse se postará o všechny finanční následky v případě škody. Tak máte čas na důležitější věci.

Úrazové pojištění

Vaše aktivní ochrana

 • Individuální doba pojištění a pojišťovací částka
 • Uzavírá mezeru mezi zákonným úrazovým a zdravotním pojištěním
 • Jednorázová výplata kapitálu při invaliditě
 • Tak zajistíte celou rodinu

Každý ho potřebuje

Obzvláště důležité je úrazové pojištění pro děti a mladistvé, ale i pro ženy v domácnosti a živnostníky.

Dobré poradenství

Soukromým úrazovým pojištěním se zajišťujete ve Vašem volném čase a v práci 24 hodin denně - na přání do něho zahrnete i celou rodinu. Rozhodněte sami, co vše má být pojištěno, a domluvte si nejlépe hned schůzku s Vaším poradcem.

Pojištění právní ochrany

Komplexní ochrana pro Vás a Vaše drahé

 • Pojištění právní ochrany v soukromém životě, jako majitel domu nebo bytu, na cestách a v silničním provozu.
 • Osobní poradenství od zvoleného právníka
 • Vy určíte rozsah služeb při neomezené pojišťovací sumě
 • Staráte se o své rodinné příslušníky

Vaše ochrana pro soukromé záležitosti

Zabezpečte se v soukromých záležitostech proti právním sporům.

Vaše právo má přednost

Nechte si poradit v případě pokuty, odebrání řidičkého průkazu nebo po nehodě.

Bezstarostně bydlet

Chraňte se při sporech se sousedy nebo pronajímateli.

Právní opora v práci

Ať už výpověď, důtka nebo nespravedlivé ohodnocení - pojištění právní ochrany v zaměstnání Vás podpoří nejlepšími právníky.

Užívejte si bezstarostně života

Zabezpečte se finančně. Nechte právníka, kterému důvěřujete, zastupovat Vaše zájmy a věnujte se hezkým stránkám života. Vaše rodina Vám bude vděčná.  

My, jako vaše Sparkasse, používáme cookies, která jsou bezpodmínečně potřebná, abychom vám naše webové stránky poskytli. Pro dobu vaší nynější návštěvy této webové stránky nebudou používány další cookies, jestliže banner nahoře vpravo zavřete pomocí "X". Jestliže udělíte souhlas, použijeme dodatečná cookies, abychom za účelem statistiky (např. měření dosahu) a marketingu (jako např. zobrazení personalizovaných obsahů) zpracovali informace k vašemu používání našich webových stránek. K tomu obdržíme zčásti od společnosti Google další údaje. Dále přiřadíme návštěvníky pomocí cookies k určitým cílových skupinám a tyto předáme přes reklamní kampaně společnosti Google. Podrobné informace najdete v našem "Prohlášení o ochraně údajů". Váš souhlas je dobrovolný a pro užívání webových stránek není nutný. Kliknutím na "přizpůsobit nastavení" můžete jednotlivě určit, která dodatečná cookies na základě vašeho souhlasu smíme používat. Všechna dodatečná cookie můžete odsouhlasit současně tím, že kliknete na "Souhlasit". Svůj souhlas můžete kdykoliv pomocí odkazu "Přizpůsobit nastavení cookie" dole na každé stránce odvolat nebo tam svá nastavení cookie změnit.

i