Powierzchnia stykuPowierzchnia styku Powierzchnia styku
Telefon serwisowy
0351 455-0
Kod bankowy i BIC
Kod bankowy85050300
BICOSDDDE81XXX

Przekazy pieniężne

Jedno konto do płatności na całym świecie

Przekazy pieniężne

Jedno konto do płatności na całym świecie

  • Proste przelewy z rachunku bieżącego – krajowe oraz zagraniczne
  • Szczególny komfort w krajach UE/EOG dzięki SEPA
  • Możliwość dokonania klasycznych przelewów zagranicznych do pozostałych krajów
SEPA

Jednolite przekazy pieniężne na terenie całej Europy

W obrębie SEPA (Single Euro Payments Area = Jednolity obszar płatności w euro) wszystkie polecenia przelewu i polecenia zapłaty w euro realizowane są wg tego samego schematu płatniczego SEPA.

Łatwość wykonania

Klienci prywatni mogą dokonywać poleceń przelewu SEPA przez bankowość elektroniczną, w terminalu samoobsługowym lub w oddziale swojego banku. Aby móc płacić za pomocą polecenia zapłaty SEPA, udziel odbiorcy płatności upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA.

IBAN i BIC

Korzystaj z jednolitych procedur europejskich przy wydawaniu zleceń.

Polecenie przelewu SEPA

Sposób na szybkie polecenia przelewu w euro do krajów strefy SEPA.

Polecenie zapłaty SEPA

Opłacaj swoje rachunki za pomocą polecenia zapłaty – nie tylko na terenie Niemiec, ale także całej Europy.

Kraje strefy SEPA

Listę wszystkich krajów, będących członkiem strefy SEPA, znajdziesz tutaj.

Klasyczny przelew zagraniczny

Pełna elastyczność – również poza granicami Europy

Przy wszystkich płatnościach, których nie można wykonać za pomocą polecenia przelewu SEPA, możesz sięgnąć po klasyczny przelew zagraniczny (płatność SWIFT).

Dla przelewów w obcej walucie

Dokonuj przelewów w obcej walucie do wszystkich krajów świata – zrealizujesz je bez problemu za pomocą formularza "Zlecenie płatności w zagranicznym obrocie gospodarczym", przez Bankowość elektroniczną lub oprogramowanie finansowe, np. SFirm.

Przy poleceniach przelewu w euro

Użyj polecenia przelewu zagranicznego, gdy chcesz przelać pieniądze w euro do kraju znajdującego się poza obszarem płatności w euro (SEPA).

Wymagane jest podanie następujących danych:

  • Imię, nazwisko wzgl. nazwa firmy i adres odbiorcy płatności
  • Numer konta wzgl. IBAN (International Bank Account Number - międzynarodowy numer konta) odbiorcy płatności (przekazany Ci przez odbiorcę płatności)
  • Międzynarodowy kod banku BIC (Business Identifier Code) banku odbiorcy płatności
  • Twój IBAN
i