Powierzchnia stykuPowierzchnia styku Powierzchnia styku
Telefon serwisowy
0351 455-0
Kod bankowy i BIC
Kod bankowy85050300
BICOSDDDE81XXX
Korzyści

Twoje korzyści na jeden rzut oka

 • Dane dostępu do bankowości internetowej są kluczem do Twojej bankowości internetowej. Jeżeli Twoje dane dostępowe dostaną się w niepowołane ręce, nie będzie można ich już tak łatwo wykorzystać do zalogowania się do oddziału internetowego.
 • Urządzenia, z których często korzystasz, można zapisać jako znane, potwierdzając je akceptacją, a następnie używać ich bez akceptacji przy przyszłych logowaniach.
Tak to działa

Tak to działa

Podczas logowania do bankowości internetowej jest możliwość wyboru, czy chcesz zapisać jedno używane urządzenie.

Logujesz się z nieznanego urządzenia?

 • Wówczas, oprócz wprowadzenia nazwy użytkownika i kodu PIN do bankowości internetowej, należy zawsze zatwierdzić dostęp za pomocą pushTAN lub chipTAN. Dzięki temu bankowość internetowa będzie dla Ciebie jeszcze bardziej bezpieczna.

Logujesz się z wcześniej zapisanego urządzenia?

 • Zostanie to rozpoznane i możesz nadal wygodnie logować się przy użyciu swojego loginu i kodu PIN do bankowości internetowej.
Rozpoznanie urządzeń

W przyszłości podczas logowania zadecydujesz, czy chcesz zapisać używane urządzenie i w przyszłości logować się na nim bez dodatkowego zatwierdzenia.

Po kliknięciu na [Dalej] aplikacja sprawdza, czy urządzenie jest już znane i czy zostało zapisane. W tym scenariuszu urządzenie nie jest jeszcze zapisane. Zostanie wyświetlony ekran do wprowadzenia PIN-u do bankowości internetowej. Dodatkowo znajduje się tam przełącznik (tzw. toggle switch), za pomocą którego można zapisać rozpoznane urządzenie.

W przyszłości podczas logowania będzie można rozpoznać, że jest się aktywnym na rozpoznanym, zapisanym urządzeniu.

Ważny warunek wstępny: Zastosowanie ciasteczek (cookies)

Dla pomyślnego rozpoznania zapisanych urządzeń konieczne jest ustawienie jednego cookie na Twoim urządzeniu. Dlatego konieczne jest, aby zezwolić na pliki cookie w swojej przeglądarce. Nawet po usunięciu plików cookie lub użyciu innej przeglądarki, urządzenie nie może być ponownie rozpoznane. W tym przypadku przy logowaniu wymagane jest ponowne zatwierdzenie.

Technicznie niezbędny plik cookie "DeviceID" jest ustawiany po wywołaniu oddziału internetowego. Plik cookie zawiera losowo wygenerowany numer (UUID - Universally Unique Identifier), który jest przechowywany w przeglądarce klienta jako funkcja pliku cookie.

Ponieważ są to informacje techniczne związane z bezpieczeństwem, podobne do identyfikatora sesji, plik cookie należy do kategorii "niezbędnych plików cookie", które nie wymagają wyraźnej zgody.

Rozdział III.2 Korzystanie z plików cookie - Pliki cookie, klasyfikacja i czas przechowywania są wymienione w informacjach o ochronie danych.

FAQ

FAQ

Czym dokładnie jest rozpoznanie urządzeń?

Podczas logowania system bankowości internetowej zapamiętuje już, z jakiego urządzenia lub przeglądarki korzystałeś/aś do logowania. Może to być Twój komputer, notebook, tablet lub smartfon.

Przy każdym kolejnym logowaniu do bankowości internetowej system automatycznie sprawdza, czy dane urządzenie lub przeglądarka są już znane.

Dlaczego potrzebne jest rozpoznanie urządzeń?

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w bankowości internetowej, w przyszłości zawsze będą obowiązywały dwa zabezpieczenia. Tak jak do przelewu bankowego wymagany był już TAN lub autoryzacja za pośrednictwem aplikacji S-pushTAN, tak teraz do rejestracji wymagane są również dwa zabezpieczenia.

To tak zwane logowanie dwuskładnikowe jest znacznie bezpieczniejsze i stanowi obecnie nowy standard bezpiecznego logowania.

Aby proces rejestracji był wygodny i prosty, opracowaliśmy rozpoznawanie urządzeń. Tylko na urządzeniach zapisanych jako zaufane możliwe jest jeszcze proste logowanie z jednym czynnikiem bezpieczeństwa (PIN) - jak dotychczas.

Czy muszę korzystać z rozpoznawania urządzeń?

Nie, identyfikacja urządzenia nie jest obowiązkowa, ale zalecamy ją. Jeżeli nie korzystasz z funkcji rozpoznawania urządzenia, przy każdym logowaniu wymagane są dwa zabezpieczenia. Każde logowanie wymaga następnie wprowadzenia kodu PIN i TAN lub autoryzacji za pomocą aplikacji S-pushTAN.

Dlaczego moje urządzenie nie jest rozpoznawane, mimo że już je zapisałem/am?

Używanie plików cookie jest prawdopodobnie wyłączone w przeglądarce. Po aktywacji problem powinien zostać rozwiązany. Niektóre przeglądarki są ustawione na automatyczne usuwanie wszystkich plików cookie po zakończeniu pracy.

Czasami zadanie to przejmuje również oprogramowanie antywirusowe lub wtyczka do przeglądarki, z której korzystasz. Proszę upewnić się, że w bankowości internetowej można korzystać z plików cookie.

W jakich przypadkach wymagany jest wpis lub zatwierdzenie przez TAN?

W następujących przypadkach podczas logowania do Twojej bankowości internetowej może być wymagany również TAN lub autoryzacja za pośrednictwem aplikacji S-pushTAN:

 • Prawnie obowiązkowe "regularne potwierdzanie dostępu online" zgodnie z dyrektywą UE o usługach płatniczych (PSD2) nie ulega w związku z tym zmianie. W tym przypadku ponowne wprowadzenie TAN lub zwolnienia za pośrednictwem aplikacji S-pushTAN będzie wymagane również w przyszłości po upływie określonego czasu.
 • Korzystasz z nowego, nieznanego wcześniej urządzenia (np. nowy notebook, tablet lub smartfon) lub nowej przeglądarki.
 • Ustawiłeś/aś swoją przeglądarkę tak, aby po każdym zamknięciu usuwała wszystkie pliki cookie.
 • Korzystasz z prywatnego trybu surfowania w swojej przeglądarce.
 • Korzystasz z innego oprogramowania, zapór ogniowych lub wtyczek do przeglądarki, które blokują pewne funkcje w przeglądarce.
 • W przypadku niektórych skanerów antywirusowych­(np. Kaspersky) może być konieczne utworzenie odpowiednich wyjątków.
 • Jeżeli identyfikacja urządzenia nie jest używana, to oprócz nazwy użytkownika i kodu PIN zawsze wymagany jest TAN lub autoryzacja w aplikacji S-pushTAN.
Ile urządzeń mogę zapisać?

Obecnie nie ma limitu na zapisanie urządzeń.

Gdzie mogę zarządzać moimi zapisanymi urządzeniami?

W bankowości internetowej w punkcie nawigacyjnym "Procedury bezpieczeństwa i TAN" można zarządzać urządzeniami zapisanymi jako zaufane.

Czy dodatkowo wymagane TAN lub zezwolenia w aplikacji S-pushTAN są płatne?

Nie ma tu dla Ciebie żadnych dodatkowych kosztów.

Używałem dotychczas menedżera haseł i teraz mam z nim problemy.

Fakt, że logowanie do bankowości internetowej jest rozłożone na dwa ekrany po wprowadzeniu rozpoznawania urządzeń, może powodować problemy z menedżerami haseł.

To samo dotyczy opcji przechowywania haseł w popularnych przeglądarkach. Z reguły te menedżery haseł działają ponownie po ponownym wprowadzeniu danych logowania.

Ważne: Jeśli nie znasz swoich danych logowania, nie należy ponownie ubiegać się o nie bezpośrednio. Dane logowania są nadal przechowywane w menedżerze haseł lub w przeglądarce. W popularnych przeglądarkach można uzyskać dostęp do funkcji hasła w ustawieniach.

Prosimy pamiętać, że niezabezpieczone przechowywanie hasła do bankowości internetowej narusza obowiązek zachowania należytej staranności uzgodniony w warunkach klienta. Dlatego proszę upewnić się, że dostęp do zapisanych danych logowania jest zabezpieczony hasłem (głównym).

Bezpiecznie w sieci

Chronić swoje konta i depozyty przed nieuprawnionym dostępem. Proszę stosować się do najnowszych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, przekazanych przez Twoją kasę oszczędnościową i przestrzegać kilku prostych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

i