Přihlásit se

I. Kdo je zodpovědný za tuto webovou stránku?

Zodpovědná za tuto webovou schránku ve smyslu GDPR je:

Ostsächsische Sparkasse Dresden
Güntzplatz 5
01307 Dresden
Deutschland
e-mail@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de

(dále také „Sparkasse“ nebo "Vaše Sparkasse“)

Pokud máte dotazy k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo k ochraně osobních údajů u Vaší Sparkasse, můžete se také kdykoliv obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů u Vaší Sparkasse:

Dana Hoinicki
Datenschutzbeauftragte
Güntzplatz 5
01307 Dresden
Deutschland
Datenschutz-OSD@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de

II. O co se jedná?

Když Vaše Sparkasse zpracovává osobní údaje, znamená to, že je shromažďuje, ukládá, zprostředkovává, maže nebo jiným způsobem používá. Osobními údaji se rozumí informace o fyzických osobách, které se na této webové stránce informují o nabídkách Sparkasse.

Pokud jste již zákazníky Sparkasse, pak jsou Vaše údaje také zpracovávány v rámci Vašeho obchodního vztahu se Sparkasse. Příslušné informace najdete v Informacích o ochraně osobních údajů Vaší Sparkasse. Tyto obsahují také informace o dalších nabídkách a službách, ke kterým můžete dospět přes tyto webové stránky (například o zpracování osobních údajů v rámci elektronického bankovnictví).

V následujícím textu získáte přehled o tom, která data Vaše Sparkasse při návštěvě těchto webových stránek za jakým účelem zpracovává.

III. Jak jsou Vaše údaje při návštěvě této webové stránky zpracovávány?

1. Údaje, které jsou nutné k zobrazení webové stránky a k zajištění její stability a bezpečnosti

Při pouze informativním používání této webové stránky jsou zpracovávány následující technicky potřebné údaje:

 • IP adresa koncového zařízení, které používáte
 • Jméno vyvolaného souboru
 • Datum a čas vyvolání
 • Objem přenesených dat    Stav vyvolání (úspěšné / neúspěšné)
 • Typ prohlížeče včetně verze a operační systém, který používáte
 • URL webové stránky, kterou jste vyvolali předtím (takzvané "referenční URL")

Zpracování těchto jmenovaných údajů se děje k zachování oprávněných zájmů Vaší Sparkasse na základě zvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 pís. f) GDPR. V případě protiprávního používání této webové stránky slouží tyto údaje také k tomu, aby případná porušení zákona byla vyšetřena.

Vaše Sparkasse vyhodnocuje tyto informace kromě toho ke statistickým účelům a ke zlepšení této webové stránky, aniž by přitom tvořila osobní profily uživatelů.

2. Používání souborů cookie a analytických služeb

Tato webová stránka používá soubory cookie. Soubory cookie jsou malé informační jednotky, které jsou ukládány na Vašem koncovém zařízení. To slouží k tomu, aby tyto informace mohly být později znovu použity.

Pokud si ukládání souborů cookie na Vašem koncovém zařízení nepřejete, můžete tomu zabránit příslušným nastavením v softwaru Vašeho prohlížeče. Tam mohou být již uložené soubory cookie také smazány. Při deaktivaci technicky nutných souborů cookie už ale není možné používání této webové stránky v plném rozsahu.

a) Účel a rozsah zpracování dat

Technicky nutné soubory cookie:

Vaše Sparkasse používá technicky nutné soubory cookie, aby Vám umožnila bezpečnější a příjemnější používání této webové stránky. Údaje, které byly získány pomocí těchto technicky nutných souborů cookie, nejsou používány k vytvoření uživatelských profilů. V souborech cookie jsou ukládány a přenášeny následující údaje:

 • Aktuální Session ID
 • Produkty v nákupním košíku popř. produkty během procesu zažádání
 • Používání určitých obsahů webové stránky, např. frekvence a rozsah používání
 • Pročtení určitých obsahů webové stránky, jako např. informace o produktech
 • Nastavení ohledně Vaší regionální Sparkasse
 • Nastavení ohledně Vašeho vyhledávání na webové stránce

Většina používaných souborů cookie jsou takzvané krátkodobé cookies (session cookies). Údaje, které jsou v nich uloženy, jsou po ukončení Vaší návštěvy automaticky smazány. Některé soubory cookie ale zůstanou na Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nesmažete nebo dokud nevyprší doba platnosti, která je pro tento soubor cookie definována.

Pro používání elektronického bankovnictví bez dalších komfortních funkcí jsou nezbytně nutné alespoň tyto soubory cookie:

 • JSESSIONID
 • IF6CONTEXT
 • IFCLONE

Analytické soubory cookie:

Vaše Sparkasse používá kromě toho soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho surfování na této stránce za účely měření dosahu a k reklamním účelům. Tímto způsobem shromážděné údaje jsou technicky pseudonymizovány, nemohou Vám tedy být přímo přiřazeny. Tyto údaje nejsou ukládány společně s jinými osobními údaji, které Vaše Sparkasse o Vás shromáždí.

Používání analytických coookies a s nimi spojených analytických služeb můžete odmítnout. Informace o specifických možnostech odmítnutí najdete v příslušném popisu v následujících odstavcích.

intelliAd

Na této stránce používáme službu webové analýzy s bid managementem společnosti intelliAd Media GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München. Přitom jsou evidovány, agregovány a ukládány pouze anonymizované údaje o užívání, které jsou převáděny na uživatelské profily s pseudonymy. IntelliAd dává Vaší Sparkasse k dispozici různé statistiky, které vycházejí z těchto profilů.

Účel zpracování: intelliAd používáme, abychom mohli kontrolovat, posuzovat a průběžně zlepšovat výsledky provedených akcí online marketingu.

Odmítnutí: Používání Vašich dat společností intelliAd můžete odmítnout pomocí následujícího odkazu opt out: https://login.intelliad.de/optout.php

adForm

Na této webové stránce používáme službu webové analýzy Adform A/S, Wildersgade 10B, 1st Floor, DK-1408, Kopenhagen, Dánsko. Přitom jsou evidovány, agregovány a ukládány pouze anonymizované údaje o užívání, které jsou převáděny na uživatelské profily s pseudonymy. adForm dává Vaší Sparkasse k dispozici různé statistiky, které vycházejí z těchto údajů.

Účel zpracování: adForm používáme, abychom mohli kontrolovat, posuzovat a průběžně zlepšovat výsledky provedených akcí online marketingu.

Odmítnutí: Používání Vašich dat společností adForm můžete odmítnout pomocí následujícího odkazu opt out: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

A/B testování

Na této webové stránce jsou k dispozici technické předpoklady, aby mohly být provedeny A/B testy. U této testovací metody (také známé jako Split Testing) se srovnávají dvě nebo více verzí jedné webové stránky, aby se zjistilo, která verze je pro uživatele vhodnější. Cookies jsou přitom používány k tomu, aby se návštěvníkům webových stránek náhodně přiřadily specifické verze jedné webové stránky. Přitom jsou shromažďovány, agregovány a ukládány pouze anonymizované uživatelské údaje a informace o variantách testu. Na základě těchto údajů může Sparkasse generovat různé statistiky k vyhodnocení testů.

Účel zpracování: Analýza a vyhodnocení používání webové stránky za účelem vylepšení a přizpůsobení nárokům uživatele.

Námitka: Účast na > A/B testování můžete deaktivovat pomocí příslušného tlačítka.

b) Právní podklad, možnosti námitky a výmazu

Technicky nutné soubory cookie jsou zpracovávány podle čl.6, odst. 1, věty 1 pís. b) GDPR, protože jsou nutně potřebné pro poskytnutí webové stránky.

Zpracovávání údajů pomocí dalších cookies se uskutečňuje za účelem zachování oprávněných zájmů Vaší Sparkasse na základě zvážení zájmů, které vždy zohledňuje i Vaše zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. f) GDPR). Oprávněný zájem Vaší Sparkasse na zpracování údajů spočívá ve výše uvedených účelech:

 • Analýzu a statistické vyhodnocení používání webové stránky
 • Zlepšení webové stránky
 • Poskytnutí personalizovaných nabídek a obsahů
 • Měření úspěchu reklamních kampaní

3. Používání informací jiných poskytovatelů služeb

Google maps

Na této webové stránce používáme k zobrazení map Google Maps. Díky tomu můžeme zobrazit interaktivní mapy přímo na webové stránce a umožnit používání funkce mapy. Funkce mapy od Google Maps používá trvalé soubory cookie. Při Vaší návštěvě podstránky této webové stránky, na které používáme Google Maps, získá Google informaci, že jste příslušnou podstránku vyvolali. Kromě toho jsou Googlu zprostředkovány minimálně ty údaje,které jsou uvedeny pod číslem III. 1.

To se děje bez ohledu na to, zda jste přihlášeni uživatelským účtem Google. Jste-li přihlášeni v Googlu, jsou tyto údaje přiřazeny Vašemu uživatelskému účtu Google. Když si toto přiřazení nepřejete, musíte se před vyvoláním funkce map odhlásit. Google ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily používá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo k cílené úpravě své webové stránky. Toto vyhodnocení se děje zejména proto (dokonce pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), aby mohla být poskytována cílená reklama a aby jiní uživatelé sociálních sítí byli informováni o Vašich aktivitách na této webové stránce. Máte právo vznést námitku proti tomuto vytváření uživatelských profilů, přičemž se s touto námitkou musíte obrátit na Google.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování Googlem získáte v Prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele služeb. Tam získáte také další informace o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení k ochraně soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává Vaše osobní údaje také v USA a podléhá EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

WhatsApp

Komunikace s Vaší Sparkasse pomocí WhatsApp probíhá přes poskytovatele technických služeb S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Grenzstraße 21, 06112 Halle, jako zpracovatele zakázek.

Od odeslání první zprávy budou Vaše osobní údaje zpracovávány firmou S-Markt & Mehrwert podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b BDSG (například jméno a křestní jméno, telefonní číslo, ID messengeru, profilová fotka, zprávy). U WhatsApp (WhatsApp Inc. WhatsApp Legal 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA) se jedná o službu ze Spojených států amerických, což znamená, že údaje, které zasíláte pomocí WhatsApp, mohou být dříve, než jsou zaslány Vaší Sparkasse, nejprve zasílány do USA. Pokud si to nepřejete, žádá Vás Vaše Sparkasse, abyste službu WhatsApp nepoužívali.

K používání je potřeba existující účet u WhatsApp.

Zodpovědný poskytovatel messengeru je WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, s prohlášením o ochraně osobních údajů, které lze zobrazit na https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Vaše Sparkasse upozorňuje na to, že WhatsApp tímto způsobem získá osobní údaje (zejména metadata komunikace), které jsou zpracovávány také na serverech ve státech mimo EU (např. USA), ve kterých nemůže být zaručena přiměřená úroveň ochrany osobních údajů. WhatsApp Inc a Facebook Inc jsou ovšem certifikovány dohodou Privacy Shield a nabízí tímto záruku, že budou dodržovat evropské právo na ochranu osobních údajů. Další informace obsahují výše uvedené směrnice o ochraně osobních údajů. Vaše Sparkasse ani firma S-Markt & Mehrwert neznají přesné podrobnosti zpracování údajů společností WhatsApp a nemají na něj vliv.

Vaše údaje, které jsou pro tuto službu zpracovávány, jsou ukládány maximálně 90 dní.

Informace o ochraně osobních údajů získáte na: http://messengerservice.sdirekt-serviceportal.de/Datenschutzinformation.pdf

Live Chat

Tato webová stránka Vám umožňuje kontaktovat Vaši Sparkasse pomocí funkce "Live Chat". Live Chat je ze zadání Sparkasse technicky poskytován společností talkevent Software GmbH, Carlswerkstr. 13b, 51063 Köln.

Při používání chatu jsou kromě Vámi zadaných informací ukládány následující údaje, které mají předcházet zneužití:

 • IP adresa
 • Datum a čas

Právní podklad pro zpracování těchto údajů je čl.6 odst. 1 věta 1 pís. b) a f) GDPR. Údaje chatu jsou nejpozději za 90 dní smazány.

Chatbot "Linda"

Tato webová stránka Vám umožňuje během chatu vstoupit do kontaktu s chatbotem "Linda". Linda je ze zadání Vaší Sparkasse provozována společností Sparkassen-Finanzportal GmbH, Friedrichstraße 50, 10117 Berlin.

Právní podklad pro zpracování těchto údajů je čl.6 odst. 1 věta 1 pís. b) a f) GDPR. Údaje chatu s Lindou jsou nejpozději za 90 dní smazány.

Newsletter

Na této webové stránce můžete abonovat newsletter Vaší Sparkasse, který Vás informuje o novinkách a nabídkách. Vaše Sparkasse zasílá tento newsletter pouze s Vaším souhlasem nebo na základě povolení ze zákona. Jako technického poskytovatele služeb tím Vaše Sparkasse pověřila společnost Sparkassen-Finanzportal GmbH, Friedrichstraße 50, 10117 Berlin.

Pro přihlášení newsletteru požíváme takzvaný proces Double opt in. Přitom dostanete po přihlášení nejprve e-mail na zadanou e-mailovou adresu, ve kterém Vás žádáme o potvrzení přihlášení. Pokud přihlášení v čase uvedeném v e-mailu nepotvrdíte, jsou Vaše informace automaticky smazány. Pouze pokud přihlášení v uvedeném čase potvrdíte, je Vaše e-mailová adresa za účelem zasílání newsletteru uložena.

Kromě toho Vaše Sparkasse vždy ukládá Vaši IP adresu a čas přihlášení a potvrzení. Účelem tohoto procesu je, aby bylo možné Vaše přihlášení prokázat a případně vyjasnit možné zneužití Vašich osobních údajů.

Proti používání Vaší emailové adresy pro zasílání newsletteru můžete kdykoliv vznést námitku, to znamená odvolat svůj souhlas. Odkaz k odhlášení najdete na konci každého newsletteru.

Právní podklad pro zpracování těchto údajů je čl.6 odst. 1 věta 1 pís. a) a b) GDPR.

IV. Kdo obdrží Vaše údaje?

Předání třetí straně se děje pouze tehdy, pokud jste k tomu udělili souhlas nebo pokud jsme k tomu právně zavázáni.

Za těchto předpokladů mohou osobní údaje obdržet zejména:

 • orgány trestního stíhání
 • jiné společnosti finanční skupiny Sparkasse

Také pověření poskytovatelé služeb mohou obdržet takovéto údaje, když splňují zvláštní požadavky Vaší Sparkasse na důvěrnost. To mohou být zejména společnosti z kategorie IT služby, poradenství jakož i prodej a marketing. S těmito poskytovateli služeb jsou uzavřeny příslušné dohody o ochraně osobních údajů.

V. Kdy budou Vaše údaje smazány?

Když údaje zmíněné v tomto prohlášení již nejsou k jejich původnímu účelu potřeba, budou smazány. Jinak tomu je pouze tehdy, pokud je jejich další – časově omezené – zpracování nutné k jiným účelům.

Pokud je u určitých služeb definována jiná doba ukládání, najdete tuto informaci u popisu příslušné služby.

VI. Jsou Vaše údaje zprostředkovávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím?

Údaje, které Vaše Sparkasse získá při Vaší návštěvě této webové stránky, nejsou zásadně předávány mezinárodním organizacím nebo do třetích států (států mimo Evropský hospodářský prostor). Informace o případném zprostředkování pseudonymizovaných údajů analytickými službami získáte pod bodem "analytické cookies".

VIII. Jsou Vaše údaje používány pro automatické rozhodování nebo profilování?

2. Vznesení námitky proti zpracování Vašich údajů za účelem přímého marketingu Vaší Sparkasse

V jednotlivých případech zpracovává Vaše Sparkasse Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu. Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Vznesete-li námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, tak Vaše Sparkasse již nebude Vaše osobní údaje k těmto účelům zpracovávat.

Námitka může být vznesena neformálně a má být pokud možno adresována na:

Ostsächsische Sparkasse Dresden
Güntzplatz 5
01307 Dresden
Deutschland
e-mail@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte kromě toho právo podat stížnost u tohoto dozorového úřadu, který je zodpovědný za Vaši Sparkasse ohledně ochrany osobních údajů:

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte
Kontor am Landtag
Devrientstraße 1
01067 Dresden
Germany
Tel.: +49 351 493-5401
Fax: +49 351 493-5490
saechsdsb@slt.sachsen.de
http://www.datenschutz.sachsen.de

Údaje Vaší návštěvy na této webové stránce nejsou používány k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22. GDPR.

Abychom Vás mohli cíleně informovat o produktech a poskytovat poradenství, zpracovává Vaše Sparkasse v případě potřeby údaje o Vaší návštěvě této webové stránky a vyhodnocuje přitom aspekty za účelem cílené komunikace a reklamy včetně průzkumu trhu a mínění. Pokud je tomu tak, získáte bližší informace pod bodem "analytické cookies".

Stav: leden 2019

Ochrana Vašeho soukromí

Osobní údaje, které při návštěvě této webové stránky sdílíte, jsou zpracovány podle Spolkového zákona o ochraně osobních dat (Bundesdatenschutzgesetz / BDSG) a podle dalších zákonných opatření, které platí v elektronickém obchodním styku.

Shromažďování a použití údajů

Při každé návštěvě webových stránek Vaší Sparkasse a při každém zobrazení nějakého souboru jsou o tomto procesu vedeny protokoly. Jejich obsahem je:

 • Vaše IP adresa,
 • webová stránka, ze které přicházíte,
 • stránky, které zobrazíte a
 • datum a doba Vaší návštěvy.

Tyto informace Vaše Sparkasse zpracovává ke statistickým účelům a pro zlepšení svých webových stránek. Nevytváří přitom osobní profily uživatelů. Také nejsou žádné údaje předávány třetím stranám.

Použití cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které posílá webový server Vaší Sparkasse na Váš počítač a které jsou ukládány na Vašem pevném disku. Standardně jsou používány časově omezené cookies při používání elektronického bankovnictví. Tyto mají zvyšovat bezpečnost elektronického bankovnictví, popřípadě také zlepšovat ovládání a jsou po ukončení elektronického bankovnictví automaticky z Vašeho počítače smazány.

Další cookie slouží k zjištění Vaší domácí Sparkasse. Ten zajišťuje, že dostáváte konkrétní nabídky a informace od Vaší Sparkasse. Uložení tohoto cookie můžete v případě potřeby vypnout v nastavení Vašeho prohlížeče pod "Blokovat soubory cookies třetích stran".

Ukládání anonymizovaných uživatelských údajů

Tato webová stránka používá službu analýzy webových stránek s bid managementem společnosti intelliAd Media GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, a počítadlo přístupů na server společnosti Sparkassen-Finanzportal GmbH, Friedrichstraße 50 50, 10117 Berlin. Evidovány, agregovány a ukládány jsou pouze anonymizované uživatelské údaje, které jsou převáděny na uživatelské profily s pseudonymy. Přesto máte podle §15 aktuálního znění Telemediálního zákona (Telemediengesetzes) právo kdykoliv ukládání dat odporovat.

Používání Google Maps

Vyhledávač poboček Vaší Sparkasse používá k jejich zobrazení interaktivní mapu služby "Google Maps API" společnosti Google Inc. Tímto jsou informace o používání webové stránky Sparkasse včetně Vaší IP adresy přenášeny na server Googlu do USA a tam jsou ukládány.

Google se sice ve svých zásadách ochrany osobních údajů zavazuje, že nebude žádné informace předávat třetím stranám, z tohoto pravidla dělá ale výjimky. Takto získané údaje mohou být popř. předány třetí straně, pokud to předpisují zákony v USA nebo pokud je třetí strana pověřená Googlem ke zpracování údajů. Zásady ochrany soukromí společnosti Google Inc. najdete zde: http://www.google.com/policies/privacy/.

Můžete také službu Google Maps vypnout a tím zabránit přenosu dat k Googlu. Vypněte v tomto případě Java Script ve Vašem prohlížeči. Potom nebudete moct používat vyhledávač poboček.

Další externí odkazy

Pokud odkazujeme na webové stránky externích provozovatelů, neplatí tyto zásady ochrany osobních údajů pro jejich obsahy. Informace o tom, jaké údaje provozovatelé těchto stránek případně shromažďují, se vymyká vědomosti a vlivu Vaší Sparkasse. Více se dozvíte v informacích o ochraně osobních údajů dané stránky.

Šifrování osobních údajů

Všechny údaje, které Vaší Sparkasse v dialogových oknech a žádostech svěříte, jsou bezpečně přenášeny pomocí moderní internetové techniky a jsou používány pouze ke stanoveným účelům.

Vaše Sparkasse používá systém přenosu dat, který je založen na SSL protokolu (Secure Sockets Layer-Protokoll). Tento umožňuje šifrování celého přenosu dat mezi Vaším prohlížečem a serverem Sparkasse. Díky tomu jsou Vaše údaje při přenosu zabezpečeny před manipulací a nepovoleným přístupem třetích.

Použití údajů pouze ke stanoveným účelům

Vaše osobní údaje budou použity pouze k tomu účelu, ke kterému jste je Vaší Sparkasse zprostředkovali, popř. k užití a sdílení, ke kterému jste dali souhlas. Shromažďování a případné sdílení se státními institucemi a úřady se děje pouze v rámci nezbytných národních zákonných předpisů. Pracovníci Sparkasse jsou zavázáni k mlčenlivosti a k dodržování bankovního tajemství a utajení osobních údajů.

Výjimky při platbách do zahraničí

Při platbách do zahraničí a při zvlášť zadaných expresních převodech jsou údaje obsažené v platebním příkazu zprostředkovány bance příjemce přes jedinou platební informační službu s celosvětovou působností Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) se sídlem v Belgii.

V souladu s dohodou mezi Evropskou Unií a Spojenými Státy Americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států mají úřady Spojených Států pro účely potírání mezinárodního terorizmu přístup k údajům o převodech, které jsou zprostředkovány přes SWIFT, a smějí tyto údaje až 5 let ukládat. Výjimku z této dohody tvoří převody v prostoru SEPA.

Právo na informace a odvolání

Podle § 34 Spolkového zákona o ochraně osobních dat / Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) máte jako uživatel právo na informace o tom, jaké údaje má Vaše Sparkasse o Vaší osobě uložené.

Jednou udělený souhlas se shromažďováním, zpracováním a použitím údajů vztahujících se k Vaší osobě můžete kdykoliv s budoucí platností odvolat. Vaše údaje budou poté u Vaší Sparkasse smazány. Výjimku tvoří bankovní údaje, které jsou například nutné k vedení účtu.

Máte-li otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo obecně ohledně ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů. Na něj se také můžete obrátit v případě stížností.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Dana Hoinicki
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Güntzplatz 5
01307 Dresden
Datenschutz-OSD@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de 

i