Kontakt oblastKontakt oblast Kontakt oblast
Kontaktujte nás
0049 351 455 45590
BLZ & BIC
BLZ85050300
BICOSDDDE81XXX

Spoření do drahých kovů

Zlatý spořící plán od Vaší Sparkasse

Spoření do drahých kovů

Zlatý spořící plán od Vaší Sparkasse

 • Drahé kovy ve fyzické podobě – bezpečný uchovatel hodnoty
 • Možnost spoření do zlata, stříbra, platiny a palladia
 • Již od 25 EUR měsíčně nebo od 2.000 EUR jednorázově

Jarní akce

Investujte od 2. dubna do 3. května 2024 do depozitního účtu drahých kovů SOLIT tarifu S a získejte atraktivní bonus*.

Pro nové zákazníky: Za každých 5 euro spořící částky získáte 1 euro zlatý bonus. Minimální měsíční spořící částka musí být 100 euro.

Příklad: Se spořící částkou 100 euro za měsíc Vám bude na konci června 2025 připsán bonus ve zlatě v hodnotě 20 euro na depozitní účet drahých kovů SOLIT.*

Pro nové a stávající zákazníky: Při jednorázovém nákupu v hodnotě alespoň 2.000 euro získáte 1 euro bonus ve zlatě za každých 100 euro nákupní částky.

Příklad: Při částce nákupu 10.000 euro Vám bude připsán zlatý bonus na konci června 2024 v ekvivalentní hodnotě 100 euro na Váš depozitní účet drahých kovů SOLIT.**

Maximálně jeden bonus na zákazníka během období kampaně (2. dubna až 3. května 2024). Rozhodující je transakce, která byla provedena jako první. Připsání bonusu na depozitní účet drahých kovů SOLIT se uskuteční výhradně ve zlatě.
*První realizace spořícího plánu musí proběhnout nejpozději v červnu 2024. Plán spoření musí pokračovat nepřetržitě až do května 2025 a nesmí být měněn.
** V případě jednorázových nákupů musí být platba přijata nejpozději do 3. května 2024.

Přehled

Investujte správným způsobem v bouřlivých dobách

Drahé kovy patří mezi nejbezpečnější investice současnosti. Zdroje těchto kovů jsou ze své podstaty omezené a poptávka po investiční a průmyslové stránce se v posledních letech zvýšila. 

Spoření do drahých kovů

Spoření do drahých kovů je zavedené investiční řešení oblíbené u tisíců zákazníků, jehož součástí je nákup zlata, stříbra, platiny a palladia za atraktivních velkoobchodních podmínek. Vaše drahé kovy budou v Německu a Švýcarsku bezpečně uloženy. Cenné kovy platí především v krizových dobách jako uchovatel hodnoty. Moderní investiční teorie doporučují, aby cenné kovy byly součástí portfolia.

Ideální pro zabezpečení do budoucna a budování majetku

Spoření do drahých kovů je vhodné pro vlastní plynulé vytváření a rozšiřování majetku, stejně jako pro zajištění
dětí a vnoučat nebo jako rezerva pro Vaši firmu.

Váš další krok

Kontaktujte svého poradce a nechte si vysvětlit, jak by se Vaše investice mohla vyvíjet.

Jak začít

Začněte s malými částkami

V rámci zde nabízeného exkluzivního tarifu spořitelny můžete investovat do cenných kovů ve fyzické podobě s měsíční spořící částkou od 25 EUR nebo s jednorázovým nákupem od 2 000 EUR. Můžete tedy nakupovat drahé kovy za férové ​​ceny a průběžně si vytvářet zásoby.

Můžete investovat

Do zlata, stříbra, platiny a palladia. Kombinace několika drahých kovů je možná.

Vaše výhody

 • Významné cenové výhody prostřednictvím institucionálních nákupních podmínek
 • Úspora DPH při nákupu stříbra, platiny a palladia
 • Růst kapitálu bez daně po jednoročním období držení pro fyzické osoby, podléhající daňové povinnosti v Německu
 • Zabezpečení díky nezávislému správci, bez rizika ručení nebo insolvence
 • Uložené drahé kovy jsou Vám kdykoliv k dispozici
 • Kdykoliv možnost úplné nebo částečné výpovědi
 • Nárok na fyzické vydání drahých kovů
Jak investovat

Jak investovat 

Již od 25 EUR měsíčně

Při spoření od 25 EUR měsíčně získáte poměrnou část z fyzicky uložené cihly zlata. Jedná se o 1 kg cihly ze zlata, platiny nebo palladia. Případně 5 kg nebo 15 kg cihly stříbra. Vzhledem k tomu, že velké cihly jsou v porovnání s malými cihlami výrazně levnější,  každý měsíc za své peníze dostanete více. Díky konceptu bezcelního skladování ve Švýcarsku jsou nákupy a prodeje stříbra, platiny a palladia osvobozeny od DPH. Výdej zákazníkům však DPH podléhá. Zlaté cihly jsou osvobozeny od DPH vždy bez ohledu na to, kde jsou uloženy. Zde nabízený tarif S byl vyvinut společností SOLIT Group výhradně pro Finanční skupinu Spořitelen a je k dispozici pouze pro klienty Sparkasse.

Video skupiny SOLIT vysvětluje, jak funguje plán spoření do drahých kovů.

Založení spoření

Založení spoření 

Optimalizovaná strategie nákupu a skladování

Se spořením do drahých kovů participujete přímo a nezávisle na růstu hodnoty zlata, stříbra, platiny a palladia - na své straně přitom máte profesionální partnery, optimalizovanou strategie nákupu a uložení. Nabízíme Vám možnost profitovat z nákupu za velkoobchodní ceny – fyzický nákup a uložení ve vysoce bezpečných trezorových místnostech.

Váš smluvní partner

Skupina SOLIT je dlouholetým partnerem Finační skupiny spořitelen. Firma byla založena v roce 2008 a od té doby se specializuje na investice do reálných aktiv, skládajících se z plánů spoření do drahých kovů, různých konceptů ukládání a rovněž investičních fondů založených na reálných aktivech peněžních drahých kovů, zlata a stříbra.

Skupina SOLIT přebírá objemově efektivní přímý nákup drahých kovů zlata a stříbra od předního evropského velkoobchodníka s drahými kovy, BayernLB. BayernLB je společnost Finanční skupiny spořitelen.

Zde nabízený tarif S byl vyvinut výhradně pro Finanční skupinu spořitelen a je k dispozici pouze ve Sparkasse.

Významná rizika
 • Maximální riziko:
  Maximálním rizikem je úplná ztráta hodnoty úschovy drahých kovů, pokud v budoucnu měla být například možná umělá výroba drahých kovů.
 • Obecné tržní riziko:
  Nabídka úzce souvisí s vývojem cen zlata, stříbra, platiny a palladia na světových trzích. Cenový vývoj nakupovaných drahých kovů je obecně založen na chování nabídky a poptávky účastníků trhu v tomto speciálním segmentu a podléhá pravidelným výkyvům (tzn. volatilitě). Přičemž zlato kolísá silněji než investice do globálně diverzifikovaných akcií. Nelze vyloučit, že cena zlata, stříbra, platiny a palladia v budoucnu poklesne v důsledku měnících se tržních podmínek a zákazník bude tímto muset akceptovat ztrátu hodnoty.
 • Měnové riziko / výkyvy kurzu:
  Drahé kovy se na světovém trhu obchodují v amerických dolarech. Vývoj směnného kurzu amerického dolaru vůči euru má tedy významný dopad na vývoj zhodnocení portfolia drahých kovů. To může vést ke ztrátám, i když cena zlata v dolarech vzrostla.
 • Riziko úschovy:
  Cihly z drahých kovů jsou uloženy v trezorech. Existuje riziko, že cihly z drahých kovů budou při vloupání odcizeny nebo že se trezory, a tedy i cihly z drahých kovů, stanou nepřístupnými nebo zničenými / poškozenými vyšší mocí. Nelze tak vyloučit, že tyto případy poškození nejsou nebo nejsou plně kryty pojištěním, pohledávky z pojištění nelze vymáhat a / nebo pojištění neplní své povinnosti z pojistných smluv nebo je pojistné krytí ukončeno. To by mělo za následek částečnou nebo úplnou ztrátu kapitálu investovaného zákazníkem.
 • Insolvenční riziko:
  Hodnota nabídky závisí na tom, zda může SOLIT Management GmbH plně splnit své smluvní závazky. Přestože SOLIT Management GmbH nezíská žádné vlastnictví dodaných drahých kovů v trezorech ve Švýcarsku a Norimberku v Německu a zákazník má právo na vyřazení v případě platební neschopnosti SOLIT Management GmbH (viz. § 47 InsO), může se SOLIT Management GmbH nebo jeden nebo více zúčastněných smluvních partnerů dostat do platební neschopnosti (např. dodavatelé SOLIT Management GmbH), což má negativní dopad na investiční úspěch a vedou k částečné ztrátě kapitálu investovaného zákazníkem.


SOLIT spoření do drahých kovů Tarif  S nabízí společnost SOLIT Management GmbH, Borsigstrasse 18, 65205 Wiesbaden a její partner pro spolupráci Bayerische Landesbank, Brienner Strasse 18, 80333 Mnichov.

Odpovědi na časté otázky

Proč má smysl investovat do drahých kovů?

Zlato, stříbro, platina a palladium jsou právem považovány za jediné mobilní aktivum, které si během tisíce let plných válek, katastrof a měnových reforem trvale udržuje jako prostředek směny svoji konstantní hodnotu. Tím se zřetelně odlišují od nekrytých měn, které podléhají stálé inflaci.

Fyzické drahé kovy jsou proto vhodnější pro ochranu Vašich vlastních úspor a aktiv než témeř jakýkoli jiný investiční nástroj – bez ohledu na systémová rizika a inflační vývoj. Konstelace nedostatků na trzích se zlatem, stříbrem, platinou a palladiem navíc ukazuje pozitivní cenové trendy.

Jaké jsou základní výhody spoření do drahých kovů, vyvinutého SOLITem výhradně pro spořitelny, ve srovnání s přímým nákupem?

SOLIT spoření do drahých kovů tarif S Vám nabízí jedinečné řešení pro investice do zlata, stříbra, platiny a palladia, v jehož rámci jsou drahé kovy získávány ve fyzické podobě a je zajištěna jejich bezpečná úschova. Prostřednictvím společného nákupu je dosaženo velkých výhod. Nákup probíhá za velkoobchodních podmínek.

Na druhou stranu existuje přímé získávání – zdánlivě nejjednodušší možnost. Přímé získávání dává v zásadě smysl, má ale tři významné nevýhody:

 1. Zlato, stříbro, platina a palladium, které skladujete doma, obvykle nejsou kryty běžným pojištěním domácnosti. Takové pojištění lze uzavřít – pokud vůbec – za značné náklady, a pokud jsou uloženy v samostatném trezoru. Při skladování většího množstí drahých kovů je také otázkou, zda se člověk v domě s takovými hodnotami cítí dobře.
 2. Soukromé držení zlata již bylo v dobách krize zakázáno v mnoha zemích, včetně Německa. V případě krize, ve které by například euro mohlo kvůli hyperinflaci prakticky ztratit svou hodnotu, neexistuje žádná záruka, že zlato, stříbro, platina a palladium bude v Německu nadále povoleno vlastnit.
 3. Soukromé získávání mincí a malých cihel je pro zlato, stříbro, platinu a palladium relativně drahé, protože se kupní ceny za gram a za velikost jednotky drahých kovů snižují. Nákup stříbra, platiny a palladia v Německu navíc podléhá DPH.
Kde budou uloženy fyzické drahé kovy v rámci exklusivního tarifu S, navrženého SOLITem výhradně pro spořitelny?

Zlato je uloženo ve vysoce zabezpečených trezorech BayernLB v Norimberku. Stříbro, platina a palladium z bílých kovů jsou skladovány v zabezpečených místnostech v celním skladu ve Švýcarsku. Nezávislá úschova probíhá ve Švýcarsku ve skladovacích místnostech s vysokou úrovní zabezpečení. Protože je získané stříbro, platina a palladium uložené ve volném skladu (Freilager), odpadá povinnost zaplacení DPH.

Jak a proti čemu je zboží pojištěno?

Zásoby drahých kovů jsou pojištěny proti loupeži a krádeži v náhradní hodnotě.

Jak mohu Solit tarif S opět zrušit nebo vypovědět?

Smlouva o úschově se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu můžete kdykoli zcela nebo částečně zrušit. V případě ukončení máte právo volby. Můžete požádat o fyzické dodání množství zlata připsaného do depozitáře v cihlách od jednoho gramu, stříbra od 100 gramů a platiny nebo palladia od deseti gramů. Eventuelní požadovaná kompenzace se provádí vyplacením zbývající částky. Jako zákazník vypovídající smlouvu, musíte zaplatit poplatek za doručení v souladu s aktuálním ceníkem depozitáře.

Jaké kontrolní orgány jsou u Solit tarifu S?

Zaplacení kupních částek včetně přirážky se provádí na platební účet uvedený v žádosti. Nákup probíhá poté, co byly uvolněny finanční prostředky, nezávislá svěřenecká společnost sleduje správnou platební metodu pro provedené nákupy drahých kovů. Získané drahé kovy jsou uloženy v zabezpečených místnostech BayernLB popř. v bezcelním skladu ve Švýcarsku ve formě cihel a jsou rozděleny na zlato, stříbro, platinu a palladium v ​​hromadném inventáři.

Kdo je nezávislá svěřenecká společnost a jaké služby poskytuje?

V rámci své činnosti svěřenecká společnost TRESTA zajišťuje, aby byly peníze zákazníka použity pouze v souladu se smluvními podmínkami pro SOLIT spoření do drahých kovů tarif S. Zajišťuje fyzickou inventuru prováděnou auditorskou společností čtvrtletně a
bude o tomto a všech důležitých událostech informovat zákazníka. Společnost
TRESTA udržuje rozsáhlou kontrolu nad depozitářem během fáze nákupu, uložení a
prodeje každého zákazníka a sděluje výsledky těchto analýz zákazníkům a
odpovědným partnerům.

Je v Curychu depozitní banka?

Společnost zabývající se uchováváním není žádná banka, nýbrž Zürcher Freilager AG. Více informací o této společnosti naleznete na internetu na www.zfimmo.ch a www.embraport.ch.

Existuje v SOLIT Tafifu S, který byl vyvinut výhradně pro Sparkasse, minimální doba držení?

Smlouva o úschově mezi uschovatelem (depozitářem) a zákazníkem se uzavírá na dobu neurčitou. Jako zákazník máte možnost dohodu o úschově kdykoli ukončit. Částečné ukončení je také možné.

Jaké náklady vzniknou v souvislosti s mým SOLIT tarifem S?

Během koncepce SOLIT tarifu S byl kladen velký důraz na to, abychom zákazníkům Sparkasse poskytli nejlepší možnou kombinaci zabezpečení, transparentnosti a funkčnosti. Částka nákupu – jednorázový nákup nebo spořicí plán - se obvykle používá ze 100 procent na nákup drahých kovů. Drahé kovy se nakupují denně, což znamená, že drahé kovy můžete okamžitě získat za částku nákupu v aktuálním kurzu. Splatné pojistné je pět procent. Celkové náklady jsou tedy již vykompenzovány nákupními výhodami SOLIT tarifu S ve srovnání s přímým nákupem drahých kovů. Průběžný poplatek za správu je 1,3 procenta p. a. včetně příslušné DPH (0,325% p.q.) a zahrnuje veškeré náklady na skladování, pojištění, správu tak jako i službu úschovy.

Mohou se zahraniční občané stát zákazníky?

Ano, v zásadě mohou občané téměř všech zemí světa - s výjimkou Američanů - otevřít svůj SOLIT tarif S pro deponování drahých kovů.

Odpovědi na otázky ke zřízení

Jaké formuláře musím vyplnit, abych si mohl otevřít depozitní účet cenných kovů?

Pro otevření  je nutné vyplnit kompletní žádost o otevření depozitního účtu cenných kovů, popř. online žádost, ve které také specifikujete rozdělení nákupu na zlato, stříbro, platinu a palladium. Kromě toho musíte být na základě zákonných předpisů jasně legitimovaní.

Jak je přijata smlouva o úschově?

Smlouva o otevření  SOLIT tarif S depozitního účtu se uzavírá pouze přijetím - protipodpisem - společností TRESTA s.r.o. bez nutnosti, aby zákazník obržel prohlášení o přijetí. TRESTA s.r.o. písemně informuje zákazníka o přijetí a vstupu smlouvy v platnost.

Kdy budou drahé kovy zakoupeny?

Nákup cihel se zpravidla provádí v obchodní den následující po dni, kdy zákazník provedl platbu, nejpozději však dva obchodní dny po provedení platby. Pokud z důležitého důvodu není možný nákup cihel během obchodního dne, nákup proběhne v následujícím možném obchodním dni.

Jak se dozvím o svém vstupním kurzu?

Ihned po zakoupení cihly, které proběhne do dvou dnů od kompletní objednávky plus prémie na vkladovém účtu, je zakoupené množství zadáno do speciálně vytvořeného a zabezpečeného přihlašovacího zákaznického portálu na webu www.edelmetall-ansparen.de, popř. do aplikace SOLIT a odpovídající kurz je uložen. Jako zákazník si můžete tuto oblast prohlédnout pomocí svého přístupu chráněného heslem. Jako držitel depozitu navíc obdržíte od opatrovníka potvrzení Vašeho jednorázového nákupu s uvedením množství drahých kovů zakoupených v gramech. Od okamžiku nákupu plně participujete na vývoji ceny.

Mohu vidět vývoj mého SOLIT tarifu S online?

Ano, SOLIT nabízí úplnou transparentnost. Příslušné hodnoty uložených drahých kovů si můžete prohlédnout prostřednictvím chráněné přihlašovací oblasti a aplikace SOLIT.

Jaké vyúčtování dostanu?

Dvakrát ročně Vám bude poskytnut individuální seznam Vašeho depozita účtu cenných kovů – z toho jednou jako roční výpis vkladu za poslední obchodní den každého kalendářního roku, a sice v chráněné oblasti zákazníků jakož i v aplikaci SOLIT.

Mezitím si můžete kdykoliv prostřednictvím oblasti chráněné heslem vždy zcela transparentně zobrazit stav svého depozita drahých kovů a všech dokumentů souvisejících s depozitem.

Jsou obchodní podmínky zdokumentovány?

Ano, všechny dokumenty týkající se úschovy, jako např. vyúčtování nákupu, seznamy cihel a dokumentace o uskladnění a vyskladnění jsou uloženy v chráněné oblasti zákazníků, a jsou pro Vás tedy viditelné.

Můžu fyzicky nakládat s mým inventářem?

Jako majitel můžete se svým podílem na spoluvlastnictví v hromadném inventáři drahých kovů samostatně nakládat.

Co znamená bezcelní sklad a tranzitní oblast?

Bezcelní sklad nebo tranzitní oblast je celně neutrální zóna, ve které lze skladovat zboží, včetně drahých kovů, aniž by bylo nutné platit DPH nebo dovozní daň z obratu.

Za jakou cenu jsou možné převody a dary?

V zásadě nevznikají žádné náklady.

Mohu jmenovat zplnomocněnce?

Ano, to je kdykoliv možné.

Váš další krok

Kontaktujte svého poradce a nechte si vysvětlit, jak by se Vaše investice mohla vyvíjet.

i