Kontakt oblastKontakt oblast Kontakt oblast
Kontaktujte nás
0049 351 455 45590
BLZ & BIC
BLZ85050300
BICOSDDDE81XXX
Přehled

Pravidelné spoření s příspěvkem od zaměstnavatele

Parametry produktu

 • Hlavní výhoda
  S příspěvkem od zaměstnavatele se Vám bude spořit mnohem pohodlněji.
 • Silné partnerství
  Využijte příspěvek od zaměstnavatele až do výše 480 euro ročně a příspěvek od státu ve výši až 80 euro ročně.1
 • Pravidelná investice
  Využijte dlouhodobou perspektivu na mezinárodních kapitálových trzích. Nechte pracovat úroky z úroků. Obzvláště při výkyvech na trzích se Vám to určitě vyplatí.
 • Jednoduše a postupně
  K dosažení dlouhodobých spořících cílů je možné po sedmi letech uzavřít navazující smlovu. 
 • Udržitelný způsob investování
  Prostřednictvím udržitelných fondů přispíváte k podpoře ekologicky a sociálně přijatelného chování v podnikání a politice.

Spořící plán přehledně

Doba trvání smlouvy 7 let
Výše příspěvku Pravidelně od 26 euro
Frekvence plateb Obvykle se jedná o měsíční platby, ale lze spořit také co dva měsíce, čtvrtletně nebo ročně
Dostupnost Omezená dostupnost v průběhu fixační doby. Po uplynutí fixační doby je možné prostředky kdykoliv disponovat.
Váš další krok

Využijte příspěvků od svého zaměstnavatele a státu.
Více informací získáte od svého poradce. Domluvte si s ním nejlépe hned schůzku.

Jak to funguje
 1. Žádost o pravidelné spoření s příspěvkem od zaměstnavatele
  Vyberte si jeden z deseti vhodných investičních fondů Deka a zažádejte u svého zaměstnavtele, aby Vám měsíčně vyplácel příspěvek na Váš spořící účet.
 2. Zajistěte si příspěvek a podporu1
  Velmi často se zaměstnavatel podílí pravidelným příspěvkem na spoření zaměstnance a to z části nebo zcela – až do výše 40 euro měsíčně. K tomuto kroku se zaměstnavatel může rozhodnout sám od sebe nebo je to upravené v kolektivní smlouvě. Jako osoba s nárokem na příspěvky budete státem odměněni dalšími 20 procenty (až do výše 80 eur) ročně.
 3. Využijte příležitost
  Váš zaměstnavatel Vám bude pravidelně přispívat na spoření po dobu šesti let. Využijte příležitosti na kapitálových trzích k vybudování svého základu pro spoření. Po uplynutí této doby bude Váš kapitál ležet do konce sedmého roku (blokovací období).
 4. Dosažení spořícího cíle
  Na konci sedmého roku Vám bude připsána celková částka ve formě podílu na fondu přímo na Váš depozitní účet. S naspořenými penězi poté můžete volně nakládat.

Tip: Nepřestávejte spořit

Po ukončení Vašeho pravidelného spoření s příspěvkem od zaměstnavatele si uzavřete ideálně hned nové spoření, abyste i nadále dostávali příspěvky. Našetřené peníze můžete investovat do stejného fondu. Tímto způsobem si zajistíte dostatečnou finanční rezervu do budoucna.

Váš další krok

Více informací získáte od svého poradce. Domluvte si s ním nejlépe hned schůzku.

Příležitosti a rizika

Vaše výhody a rizika

Hlavní příležitosti:

 • Využití možných finančních příspěvků od státu a zaměstnavatele.
 • Využití rozsáhlých potencionálních výnosů na mezinárodních kapitálových trzích.
 • Široká diverzifikace rizika díky rozdělení hodnot jednotlivých investičních záměrů, měny, země a regionů.
 • Profitujete z profesionálního know-how odborníků společnosti Deka.
 • Zohlednění udržitelných a etických kritérií v investiční politice při výběru fondů s rysy udržitelnosti.

Hlavní rizika

 • Specifická rizika investice závisí na výběru investičního fondu.
 • Hodnota podílových fondů podléhá výkyvům, které mohou nepříznivě ovlivnit Vaše investice.
 • Vývoj na trhu závisí do značné míry na ekonomickém prostředí.
 • Investiční politika se může lišit od individuální udržitelnosti a etických představ.

Lidé, kteří mají nárok v Německu na příspěvky od zaměstnavatele mají povinnost je také zdanit. Svobodní se zdanitelným ročním příjmem do 20.000 euro případně manželé/registrovaní partneři se zdanitelným ročním příjmem do 40.000 euro v případě společného výměru.. Hrubý příjem však může být nad hranicí příjmů. Osoby s omezenou daňovou povinností dostávají příspěvky na spoření bez ohledu na výši jejich příjmu. 

2 V případě prodeje před uplynutím doby blokace je třeba upozornit, že může dojít ke ztrátě nároku na státní příspěvek na spoření zaměstnanců a k poplatkům za vypovězení smlouvy.

Prohlášení se řídí aktuálním právním dokumentem, stav: únor 2022. Daňové zatížení je závislé na Vašem osobním rozhodnutí a může v budoucnu podléhat také zpětným změnám (např. kvůli změnám v zákonech nebo změně výkladu zákona ze strany finančních institucí).

Tyto informace nemohou nahradit konzultaci s poradcem. Jediným závazným základem pro nákup Deka -Investments fonds jsou relevantní klíčové informace pro investory, relevantní prodejní brožury a příslušné zprávy, které můžete získat v němčině na své Sparkasse nebo na DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt a na www.deka.de.

 

i