Kontakt oblastKontakt oblast Kontakt oblast
Kontaktujte nás
0049 351 455 45590
BLZ & BIC
BLZ85050300
BICOSDDDE81XXX
Výhody

Přehled výhod

 • Vaše přístupová data k elektronickému bankovnictví jsou klíčem k Vašemu bankovnictví. Pokud by se Vaše přístupová data dostala do špatných rukou, nemohou být již tak jednoduše zneužita pro přihlášení do Vašeho elektronického bankovnictví.
 • Často užívaná zařízení si můžete uložit jako známá, a tato pak i bez dalších povolení použít v budoucích přihlášeních.
Jak to funguje

Jak to funguje

Při přihlášení do elektronického bankovnictví máte na výběr, zda si chcete zařízení uložit.

Přihlašujete se z neznámého zařízení?

 • Pak musíte navíc k zadání přihlašovacího jména a PINu k elektronickému bankovnictví vždy provést schválení push-, resp. chipTAN. To činí Vaše bankovnictví ještě bezpečnější.

Přihlašujete se z předem uloženého zařízení?

 • To je rozpoznáno a vy se můžete dále pohodlně přihlásit přihlašovacím jménem a PINem k elektronickému bankovnictví.
Rozpoznání zařízení

V budoucnu se rozhodnete při přihlášení, zda používané zařízení uložíte a příště se na něm bez dodatečného povolení chcete přihlašovat.

Po kliknutí na [Dále] aplikace ověří, zda je zařízení již známé a bylo uloženo. V takovém scénáři zařízení ještě uloženo není. Zobrazí se maska k zadání PIN kódu k elektronickému bankovnictví. K tomu se připojí spínač (tak zvaný Toggle-Switch), pomocí něhož můžete rozpoznané zařízení uložit.  

V budoucnu rozpoznáte při přihlášení i to, že na rozpoznaném, uloženém zařízení jste aktivní.  

Důležitý předpoklad: Používání cookies

Pro úspěšné opětovné rozpoznání uložených zařízení je nutné na Vašem zařízení povolit cookies. I po vymazání cookies nebo použití jiného prohlížeče nemůže být zařízení znovu rozpoznáno. V takovém případě je při přihlášení potřebné opětovné povolení.

Při přihlášení do internetového bankovnictví se uloží technicky nutná cookie "DeviceID". Tato cookie obsahuje náhodně generované číslo (UUID-Universally Unique Identifier), které je tím v prohlížeči zákazníka uložena jako znak cookie.

Protože se jedná o bezpečnostně relevantní a zároveň technickou informaci podobnou ID relace, spadá cookie do kategorie "nutných cookies", která nevyžadují žádné explicitní schválení.

V pokynech o ochraně osobních dat je v kapitole III.2 použití cookies – cookie, klasifikace a trvání uložení uvedeno.

FAQ

Otázky a odpovědi

Co přesně je rozpoznání zařízení?

Již při přihlášení si Vaše elektronické bankovnictví zapamatuje, se kterým zařízením nebo prohlížečem jste se přihlásili. Přitom se může jednat o Váš počítač, notebook, tablet či smartphone.

Při každém dalším následném přihlášení do elektronického bankovnictví je automaticky ověřeno, zda se jedná o již známé zařízení či prohlížeč. 

K čemu potřebuji rozpoznání zařízení?

Aby se bezpečnost v elekronickém bankovnictví zvýšila, jsou v budoucnu vždy závazné dva bezpečnostní znaky. Tak, jak dnes potřebujete při převodu již TAN, resp. povolení přes S-pushTAN aplikaci, jsou od teď i pro přihlášení potřebné dva bezpečnostní znaky.

Toto tak zvané dvoufaktorové přihlášení je značně bezpečnější a je novým standardem pro bezpečné přihlášení.

Aby byl proces přihlášení pohodlný a jednoduchý, vyvinuli jsme rozpoznání zařízení. Jen na zařízeních uložených jako důvěryhodných je jednoduché přihlášení nadále možné jen s jedním bezpečnostním faktorem (PINem) - jako dosud.

Musím rozpoznávání zařízení využívat?

Ne, rozpoznávání zařízení není povinné, je však námi doporučené. Jestliže rozpoznávání zařízení nebudete využívat, budete při každém přihlášení tázáni na dva bezpečnostní znaky. Každé přihlášení vyžaduje zadání PINu a TANu, resp. povolení přes S-pushTAN aplikaci.

Proč není moje zařízení rozpoznáno, ačkoliv už jsem ho uložil/a?

Pravděpodobně je v prohlížeči deaktivováno použití cookies. Po aktivaci by měl být problém odstraněn. Některé prohlížeče jsou nastaveny tak, že při ukončení se automaticky všechny cookies vymažou.

Někdy přebírá tuto úlohy i antivirový software nebo nějaký plugin v prohlížeči, který případně používáte. Zjistěte prosím, zda máte ve svém elektronickém bankovnictví povoleno používání cookies. 

V jakých případech je potřebné zadání TAN, resp. povolení?

V následujících případech se může stát, že při přihlášení do Vašeho elektronického bankovnictví je potřeba dodatečně zadat TAN, resp. povolení přes S-pushTAN aplikaci:

 • Zákonem závazné "pravidelné potvrzení online přístupu" v rámci směrnice EU o platebních službách (PSD2) tím zůstává nedotčeno. V takovém případě je i v budoucnu po uplynutí jistého období opětovné zadání TANu, resp. povolení přes S-pushTAN aplikaci nutné.
 • Používáte nové, dosud neznámé zařízení (např. nový notebook, tablet nebo smartphone) nebo nový prohlížeč.
 • Ve svém prohlížeči jste nastavili, že po každém zavření se všechna cookies vymažou.
 • Využíváte soukromý modus prohlížení ve svém prohlížeči.
 • Používáte další software, firewalls nebo pluginy v prohlížeči, která určité funkce v prohlížeči blokují.
 • U některých skenerů virů (např. Kaspersky) musí být případně zřízeny odpovídající výjimky.
 • Pokud není rozpoznávání zařízení využíváno, je potřebné dodatečně k přihlašovacímu jménu a PINu vždy TAN, resp. povolení v S-pushTAN aplikaci.
Kolik zařízení mohu uložit?

Aktuálně neexistuje žádné omezení v ukládání zařízení.

Kde mohu svá uložená zařízení spravovat?

Svá zařízení uložená jako důvěryhodná v elektronickém bankovnictví můžete spravovat pod bodem navigace "Bezpečnost a proces TAN".

Jsou dodatečná povolení v S-pushTAN aplikaci zpoplatněna?

Žádné další náklady zde pro Vás nejsou.

Dosud jsem používal/a správce hesel a nyní s tím mám problémy.

Tím, že je přihlášení do online bankovnictví po zavedení rozpoznávání zařízení rozděleno na dvě strany obrazovky, může dojít za určitých okolností k problémům se správcem hesel.

Totéž platí pro možnost ukládání hesla v běžných prohlížečích. Zpravidla budou tito správci hesel znovu fungovat, když zadáte znovu přihlašovací údaje.

Důležité: Jestliže byste své přihlašovací údaje již neznali, o tyto přímo znovu nežádejte. Přihlašovací údaje jsou nadále uloženy u správce hesel, resp. v prohlížeči. V běžných prohlížečích získáte funkci hesla v nastaveních.

Respektujte prosím, že nezajištěné uložení hesla pro elektronické bankovnictví porušuje v zákaznických podmínkách dohodnuté povinnosti péče. Dbejte proto na to, aby přístup k uloženým přihlašovacím údajům byl zajištěn (hlavním) heslem.

Bezpečně na internetu

Chraňte své účty a vklady před neoprávněnými přístupy. Sledujte aktuální bezpečnostní varování své Sparkasse a respektujte pár jednoduchých pravidel k bezpečnému používání internetu.

i