Přihlásit se

Impresum

Impresum 85050300
BIC OSDDDE81XXX
Číslo zápisu v obchodním rejstříku HRA 4000
Daňové identifikační číslo podle §27a Zákona o dani z přidané hodnoty /
Umsatzsteuergesetz UStG
 
DE 140135071
Předseda/Předsedkyně představenstva Joachim Hoof
Člen(ové) představenstva Ulrich Franzen, Heiko Lachmann
Telefon 0351 455-0
Email e-mail@sparkasse-dresden.de
Příslušné dozorčí orgány:

Europäische Zentralbank (Evropská centrální banka)
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt am Main
www.ecb.europa.eu

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Spolkový úřad prodohled nad finančními službami)
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
und
Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Frankfurt am Main
www.bafin.de

Smírčí orgán:

Při sporech se Sparkasse se můžete obrátit na smírčí orgán Německého sdružení Sparkassen a Giro (Schlichtungsstelle des Deutschen Sparkassen und Giroverbandes).  Vaši záležitost zašlete písemně na tuto adresu:

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Schlichtungsstelle
Charlottenstraße 47
10117 Berlin
www.dsgv.de/schlichtungsstelle

Podrobnosti upravují Pravidla smírčího orgánu DSGV (Německého sdružení Sparkassen a Giro), která Vám na vyžádání budou dána k dispozici.

 Ostsächsische Sparkasse Dresden využívá k řešení sporů tento uznávaný smírčí orgán pro spotřebitele.

Evropská online platforma řešení sporů:   Evropská komise zřídila online platformu řešení sporů.
Tuto online platformu řešení sporů mohou
spotřebitelé využít pro mimosoudní srovnání sporů, které vznikly na základě
elektronicky uzavřených kupních smluv nebo smluv o službách.
i