Přihlásit se

Bezpečnost na internetu

Bezpečné brouzdání internetem

Bezpečnost na internetu

Bezpečné brouzdání internetem

Chraňte Vaše účty a portfolia před neoprávněným přístupem. Sledujte aktuální varování Vaší Sparkasse. A řiďte se několika jednoduchými pravidly.

Buďte opatrní

Každé TAN (Transaction number) platí jen pro jednu transakci. Vaše Sparkasse Vás nikdy nepožádá, abyste zadali TAN pro výherní hry, bezpečnostní updaty nebo domnělé zpětné platby. Proto buďte vždy podezíraví, když jste tázáni na Vaše bankovní údaje nebo TAN, když jste neprovedli žádnou transakci.

Čtěte pečlivě informace TAN

Kontrolujte pečlivě údaje Vašeho příkazu.

Buďte pozorní

Mějte platby na Vašem účtu pravidelně pod kontrolou.

Omezte Váš denní limit

Zadejte maximální částku, kterou máte denně k dispozici.

V případě pochybností zablokujte přístup

Zablokujte Váš přístup na blokační lince +49 30 4050 4050.

Buďte diskrétní ve sdělování osobních údajů

Používejte na počítači a chytrém telefonu aktuální antivirové programy.

Zabezpečte Váš chytrý telefon a počítač

Ignorujte e-maily, které Vás vyzývají předat osobní údaje.

Neotvírejte pochybné emaily

Nikdy neotevírejte přílohy e-mailů neznámého původu.

Pravidelně aktualizujte operační systém

Mějte své programy a operační systémy vždy aktuální.

Dbejte obecných zásad pro tvorbu hesel

Zvolte pro Vaše internetové bankovnictví obzvláště bezpečné PIN.

Používejte bezpečný prohlížeč a přístup k internetu

Buďte pozorní při používání veřejné nebo nezajištěné sítě (wifi/ hotspot) a vždy používejte dobře známý internetový prohlížeč.

i